Фото автора.
Фото автора.

 

Нині в Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Огієнка триває підготовка юнаків і дівчат зі спеціальностей «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Бібліотечна справа», «Творчі колективи». Крім цього, із 2008 року навчальний заклад здійснює освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти за спеціальністю «Дизайн».

— Ми не помилилися, вирішивши свого часу розпочати підготовку майбутніх художників-конструкторів (дизайнерів), — розповідає директор коледжу Микола Покропивний. — Нам довелося докласти сил, заохотити батьків та їхніх дітей, розповівши про дизайн, як інструмент комунікації між людиною та об’єктом. Соціальна привабливість, вирішення проблем проектування від найменшого елементу до втілення глобальних і навіть утопічних ідей — мета дизайну.

Фахова підготовка в коледжі базується на прагненні синтезувати давньоукраїнські традиції з найновішими досягненнями і практикою європейських шкіл із метою створення української модерної школи. Аналіз мистецьких зразків, формальні вправи з композиції, вивчення та копіювання українських стародруків, глибоке студіювання орнаменту, осягнення його формоутворюючих способів і символічних змістових засад — усе це підпорядковується пізнанню великих мистецьких доробків для проектування нових сучасних об’єктів дизайну, сповнених давньоукраїнської духмяності та позначених вишуканою європейською технікою.

Микола Петрович зауважив також, що випускники коледжу, котрі здобували знання та практичні навички за відповідною освітньою програмою, витребувані на ринку праці. Вони працюють дизайнерами графічних робіт, поліграфічної продукції та пакування, фірмової символіки; художниками-ілюстраторами книжкової, газетно-журнальної, плакатної продукції; фахівцями з комп’ютерної графіки.

У коледжі розуміють, що успішне майбутнє студентів залежить не лише від них, а й від викладачів, покликаних підтримувати талановиту молодь, заохочуючи креативний підхід до вирішення творчих завдань. Одним із таких викладачів є випускник коледжу, нині провідний викладач дисциплін із художнього і комп’ютерного проектування, поліграфії й типографіки, основ комп’ютерної графіки, шрифтів Олександр Шанський. Творчі роботи, кращі курсові та дипломні роботи і його студентів прикрашають приміщення навчального закладу та експонуються у виставкових залах.