Свого часу Сергій Новицький закінчив із відзнакою загальноосвітню школу у селі Краївщині нині Хорошівського району. Майбутню професію обирав не наосліп, адже мама й тато працювали вчителями фізики та математики в місцевій школі. Тому без вагань подав документи для вступу на фізико-математичний факультет Житомирського державного університету імені Івана франка.

Згодом, коли навчався в магістратурі, Сергія Вадимовича залучили до наукової роботи. За сприяння завідуючого кафедрою фізики університету Олександра Ткаченка експериментальну частину підсумкової магістерської роботи він виконав у Києві, на матеріально-технічній базі Інституті фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України.

— Олександр Кирилович добре розуміє людей, — розповів Сергій Новицький. — Він дав путівку в життя декільком десяткам науковців, котрі нині працюють у багатьох куточках світу. Він став також і моїм творчим наставником та рекомендував до вступу в аспірантуру при Інституті фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова, на стаціонарну форму навчання.

У київському вузі доктор технічних наук Раїса Конакова прищепила аспіранту головні риси дослідника, навчила ставити наукові цілі й досягати позитивних результатів. Сергій провів тривалі дослідження нових напівпровідникових структур, що дозволяють покращувати існуючі та створювати нові надвисокочастотні генератори.

— Такі пристрої застосовуються в системах спеціального призначення та для сучасних освітлювальних приладів, — пояснив Сергій Новицький. — Результати наукових досліджень дозволяють створювати напівпровідникові структури на рівні кращих світових зразків, але зі значно меншими витратами. Було отримано три патенти на корисну модель. Результати моїх досліджень неодноразово були апробовані та підтверджені на міжнародних конференціях, опубліковані в іноземних наукових виданнях.

У 2014 році Сергій Новицький захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Катодні контакти з дифузійними бар’єрами TiBX для фосфідіндієвих діодів Ганна». Він продовжив наукову роботу в Житомирському державному університеті, поєднуючи її з викладанням та підтримуючи зв’язки зі столичними науковцями.

Нині старший викладач кафедри фізики Сергій Новицький має понад 50 наукових праць, присвячених проблемам напівпровідникових з’єднань. До цього переліку входять п’ять патентів України на корисну модель та ряд публікацій у солідних іноземних наукових виданнях. Тематика досліджень — перспективна та важлива, тому отримала державну підтримку. Сергій Новицький є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.

 

Погода

Веселим олівцем

Брати наші менші

Брати15092017

«Пасися, овечко, поки тротуар не поремонтували»...

Фото Оксани ЛУК’ЯНЕНКО. м. Житомир.

Лінки