На базі Міжнарод­ного центру мирот- ворчості та безпеки відбулась церемо­нія закриття україн­сько-американських військових навчань «Rapid Trident-2021», що проходили під загальним керівни­цтвом командувача Сухопутних військ ЗС України, генерал- полковника Олексан­дра Сирського.

15 країн-учасниць, понад 6000 особового складу, декілька сотень одиниць бойової техніки, українська авіація та прикриття з пові­тря від країн НАТО, спільне українсько-польсько-аме- риканське десантування, оцінювання українських підрозділів експертами НАТО і багато іншого вхо­дило до програми.

Навчання багатонаціо­нальної бригади проде­монструвало, що військо­вослужбовці Збройних Сил України здатні разом про­тистояти загрозам демо­кратії та сучасному світо­вому порядку. Підрозділи та штаби Збройних Сил України, США, країн НАТО і держав-партнерів досягли взаємосумісності, до якої прагнули.

— Ми можемо діяти ра­зом на землі та у повітрі, створюючи нову архітекту­ру колективних оборонних дій, — зазначив співкерів- ник навчань, бригадний ге­нерал Владислав Клочков. — Тож навчання «Rapid Trident-2021» досягли своєї мети, продовжують зміц­нювати відносини між со­юзниками, об'єднувати наші сили. Ми стали силь­нішими, здобули нові знання, обмінялися досвідом.

Активну участь у навчан­нях взяли й наші десант­ники. У службі зв'язків із громадськістю команду­вання Десантно-штурмо­вих військ Збройних Сил України розповіли, що під час практичних дій у рамках багатонаціонального на­вчання «Парігі ТгігіепІ-2021» відбулося спільне десанту­вання військовослужбовців збройних сил США, Де­сантно-штурмових військ ЗС України та інших під­розділів країн-партнерів. Десантування відбувалося з військово-транспортних літаків ЗС США С-130 «Гер­кулес» із застосуванням американських десантних парашутних систем Т-11 із висоти 400 метрів.

У десантуванні багато­національного підрозділу взяв участь і особовий склад 13-го окремого де­сантно-штурмового ба­тальйону імені Героя Укра­їни, полковника Тараса Сенюка з 95-ої окремої десантно-штурмової бри­гади.

Наші десантники, котрі вже мають чималий досвід десантування з допомогою вітчизняних десантних па­рашутних систем та різних типів літальних апаратів ЗС України, пройшли від­повідну допідготовку під керівництвом інструкторів зі США. Воїни-десантники діяли чітко та впевнено, в черговий раз довівши свій професіоналізм та готов­ність разом виконувати завдання з партнерами з країн НАТО.

Українсько-американ­ські військові навчання «Парігі ТгігіепІ-2021» є за­вершальним етапом інтен­сивних щорічних заходів з підготовки підрозділів Сухопутних військ ЗС Укра­їни. Вони мають винятково оборонний характер та спрямовані на посилення національних оборонних спроможностей, відпрацю­вання спільних дій, погли­блення взаємосумісності зі збройними силами США та інших держав-партнерів.

— Навчання «Парігі ТгігіепІ-2021» продовжу­ють підтримувати сили оборони та безпеки Укра­їни, — сказав співкерівник навчань, полковник Майкл Хенсон. — Ми працювали над встановленням парт­нерських взаємовідносин, проводили спільні заходи з питань безпеки та форму­вали взаємну впевненість у наших процедурах, що були визначені як страте­гічні опори нашого спільно­го дому, який ми будуємо разом.