Погода

Веселим олівцем

Кар14012014

— Пишуть, що морква — дуже добра для очей!— Брехня! Для очей — добре вугілля, а морква — для носа…

Малюнок Миколи ЛЕВКОВСЬКОГО.

Фотоетюд

Фото24012020

Паркування зручне та безпечне.

Фото Володимира СОБОЛЯ.

Лінки